Gurbet'i Seçtim

Amaç, Yaklaşım

Filmimizle yıllardır şarkılarda bahsi geçen uzak köyün, çok da uzak olmadığını, o köye gitmekten korkmadığımız zaman, oralı olabileceğimizi anlatmaya çabalıyoruz. Gurbet’in ve Banu’nun buluşması ile hayatlarının nasıl değiştiğini, atılmış köprülerin nasıl yeniden inşa edildiğine tanıklık ediyoruz. Biz bu filmle zenginin yoksula acıyarak, onu kendine benzeterek, belki de asimile ederek yaptıklarını değil. Bir dil kurmayı, toplumsal varlığını yeniden sorgulamasını anlatıyoruz. Yaşadıklarını ve yaptıklarını sorgulayan Banu’nun değişimine, kendini gözden geçirişine, Gurbet’in de kendi kimliğini yitirmeden, komplekse kapılmadan bu ilişkiyi inşa edişine tanıklık ediyoruz.